Regulamin rezerwacji

I. Wykonanie usługi

 1. Wykonawcą usługi jest Czakry Naturoterapie Sklep i Gabinet, Katarzyna Martyniec-Stimoli, Poznań, ul. Spychalskiego 22/2N, NIP: 7831291452, REGON: 302544048.
 2. Usługa jest wykonywana w Poznaniu na ul. Chwiałkowskiego 22/2N w terminie wybranym przy składaniu zamówienia.

II. Zgłoszenie rezerwacji

 1. Zgłoszenie rezerwacji odbywa się poprzez prawidłowe wysłanie przez Klienta zgłoszenia rezerwacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.czakry.com.pl lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Zgłoszenie rezerwacji wymaga potwierdzenia ze strony wykonawcy usługi, telefonicznie lub za pomocą e-maila potwierdzającego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia na 12 godzin przed terminem wykonania usługi, zaleca się kontakt z wykonawcą.

III. Opłata za rezerwację

 1. Opłaty za usługi pobierane są w chwili zgłoszenia rezerwacji.

IV. Wykonanie usługi

 1. Klient jest zobowiązany pojawić się na miejscu wykonania zabiegu, minimum 5 minut przed wyznaczonym terminem, w celu przygotowania się do usługi.
 2. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia usługi. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut usługa zostanie skrócona o ilość minut opóźnienia.

V. Zmiana i anulowanie usługi

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu w przypadku anulowania lub konieczności zmiany terminu lub godziny rezerwacji.
 2. Zmianę lub anulowanie usługi należy zgłosić mailowo pod adresem info@czakry.com.pl lub telefonicznie 723 975 110.
 3. Zmianę lub anulowanie rezerwacji można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 4. W przypadku niezgłoszenia zmiany lub anulowania usługi na co najmniej 24 godziny przed terminem, może ona zostać uznana za wykonaną, bez możliwości zwrotu zapłaconej ceny.

VI. Pozostałe

 1. W nagłych przypadkach, wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania terminu zarezerwowanej usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.
 2. W przypadku konieczności anulowania terminu usługi, zapłacona kwota zostanie zwrócona.